Quản lý chất lượng là vấn đề mà mọi doanh nghiệp đều quan tâm, nó bao gồm quản lý chất lượng mọi yếu tố, công việc, nguồn lực…từ đó để tạo ra những sản phẩm chất lượng như mong muốn của doanh nghiệp. Nhưng hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu 8 nguyên tắc quản lý chất lượng quan trọng cho doanh nghiệp.

nguyên tắc quản lý

Nguyên tắc quản lý là gì?

Có thể hiểu rằng nguyên tắc quản lý chính là hệ thống những quan điểm quản lý có tính định hướng và những quy định, quy tắc mang tính bắt buộc chủ thể phải tuân thủ trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ nhằm hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp, của tổ chức.

Những nguyên tắc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Nguyên tắc 1. Định hướng của khách hàng

Khách hàng là ông chủ duy nhất. Các doanh nghiệp phụ thuộc vào khách hàng của họ và do đó cần phải hiểu nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, để không chỉ đáp ứng mà còn vượt quá mong đợi của họ. 

Nguyên tắc 2. Sự lãnh đạo

Người lãnh đạo là rất quan trọng. Lãnh đạo cần tạo ra sự thống nhất giữa mục đích và cách thức của doanh nghiệp. Các nhà lãnh đạo cần tạo ra và duy trì một môi trường nội bộ trong doanh nghiệp để thu hút đầy đủ mọi người trong việc đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

Tố chất của lãnh đạo

Tố chất của người lãnh đạo giỏi

Nguyên tắc 3. Sự tham gia hợp lực của mọi người

Con người là nguồn nhân lực quý giá nhất trong mọi doanh nghiệp và tham gia doanh nghiệp với đầy đủ những hiểu biết, kiến thức và kinh nghiệm phục vụ công việc.

Nguyên tắc 4: Cách tiếp cận quá trình (Process Apporoach)

Kết quả của mục tiêu đặt ra sẽ đạt được hiệu quả cao khi các nguồn lực và các hoạt động có liên quan được quản lý như một quá trình. Nói cách khác, để hoạt động đạt được hiệu quả, tổ chức cần phải xây dựng quy trình quản lý rõ ràng, có liên quan và phải tương tác lẫn nhau.

Như vậy, việc xây dựng hệ thống và quản lý quá trình được triển khai trong tổ chức được gọi là “cách tiếp cận theo quá trình”.

Nguyên tắc 5: Quản lý theo hệ thống

quản lý hệ thống

Tiếp cận hệ thống đối với quản lý

Xác định, hiểu và quản lý hệ thống các quy trình liên quan đến các mục tiêu đã đề ra sẽ mang lại hiệu quả của doanh nghiệp. Thông thường, phương pháp quản lý theo hệ thống sẽ là cách huy động hay phối hợp nguồn nhân lực toàn công ty để thực hiện công việc, hướng tới mục tiêu chung đặt ra.

Nguyên tắc 6. Cải tiến liên tục

Cải tiến liên tục là mục tiêu, đây cũng là phương pháp của mọi doanh nghiệp khi muốn có được khẳ năng cạnh tranh với mức độ chất lượng cao nhất.

Việc cải tiến ở đây không giới hạn, đó có thể là cải tiến phương pháp quản lý, cải tiến quá trình, hay đó cũng có thể là cải tiến trang thiết bị, máy móc thiết bị, thậm chi là cách sắp xếp lại cơ cấu tổ chức quản lý. Tuy nhiên cần phải tính toán, cân nhắc kỹ càng, bám chắc vào mục tiêu của tổ chức. 

Nguyên tắc 7. Đưa ra quyết định dựa trên các sự kiện

Các quyết định và hành động của hệ thống quản lý kinh doanh muốn đạt hiệu quả cao phải được xây dựng dựa trên phân tích dữ liệu và thông tin chính xác mà không phải được đưa ra dựa trên những suy diễn. 

Đưa ra quyết định

Đưa ra quyết định

Lưu ý: Việc đưa ra phân tích dữ liệu phải bắt nguồn từ chiến lược của tổ chức, dựa trên các yếu tố đầu vào, đầu ra của các quá trình đó.

Nguyên tắc 8. Hợp tác có lợi cho nhà cung cấp

Các doanh nghiệp và nhà cung cấp phụ thuộc lẫn nhau và các mối quan hệ cùng có lợi sẽ nâng cao năng lực của cả hai bên để tạo ra giá trị.

Hợp tác

Hợp tác có lợi cho nhà cung cấp

8 nguyên tắc trên là những nguyên tắc đã được rất nhiều người, nhiều công ty áp dụng và mang lại hiệu quả. Vậy nên nếu các bạn chưa áp dụng thì hãy lập tực note lại và áp dụng đi nhé. Các bạn cũng có thể tham khảo thêm về quản lý mục tiêu tại đây.

———————–
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA
🏢Địa chỉ: Tầng 3 – Tòa nhà Định Vị Bách Khoa số 561 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đằng Hải, Q.Hải An, Tp.Hải Phòng
☎️Hotline: 0789.322.322
🌐Website: pmbk.vn
📧Email: phanmembachkhoa@pmbk.vn

 

Leave a Comment